Walne Zebranie Sprawozdawcze

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „SIÓDEMKA”, zwołuje na dzień 14 czerwca 2018 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zebranie odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Rocha 3 o godz. 18.00 w pierwszym, lub o godz. 18.30 w drugim terminie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Siódemka
 2. Wybór Przewodniczącego,Sekretarza oraz Protokolanta Zebrania.
 3. Sprawdzenie ważności obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu w 2017 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Siódemka
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusje nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie bilansu , sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za 2017 rok
 10. Podjęcie uchwały w/s powołania Pełnomocnika
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Obecność członków Klubu obowiązkowa !!