Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Klubu (11.08.2020)

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Siódemka”, zwołuje na dzień 11 sierpnia 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Zebranie odbędzie się przed hangarem Klubu przy Plaży Miejskiej Dojlidy – Plażowa 1 o godz. 17:30 w pierwszym lub o godz. 17:45 w drugim terminie.

Obecność członków Klubu obowiązkowa !