Walne Zebranie 2020 – przesunięcie terminu

W wyniku ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zarząd Klubu podjął uchwałę o przesunięciu terminu Walnego Zebrania w 2020 roku na termin późniejszy.