Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu (30.05.2019)

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Siódemka”, zwołuje na dzień 30 maja 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Zebranie odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 o godz. 16:30 w pierwszym lub o godz. 16:45 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Siódemka”
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Protokolanta Zebrania.
 3. Sprawdzenie ważności obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu w 2018 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Siódemka”.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusje nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie bilansu, sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za 2018 rok.
 10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Obecność członków Klubu obowiązkowa !

Zaszufladkowano do kategorii ważne

Komunikat

Ze względów formalnych Walne Zebranie Klubu odbędzie się w maju 2019 roku.

Zarząd UKŻ 7

Zaszufladkowano do kategorii ważne

Rezygnacja trenera sekcji Laser

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do nas pisemna rezygnacja Leszka Czerniewskiego z funkcji trenera sekcji Laser w naszym Klubie z dniem 9.07.2018 r.
W imieniu Zarządu, zawodników (obecnych i byłych) oraz rodziców dziękujemy trenerowi za 10-letnią współpracę. Dziękujemy za czas poświęcony naszym zawodnikom, za opiekę nad nimi, za chwile radości, które dało im żeglarstwo. Dziękujemy za te wszystkie godziny spędzone na wodzie, podczas treningów i zawodów. Dziękujemy za poświęcenie, ciężką pracę oraz za zaangażowanie i włożone serce w kształtowanie umiejętności żeglarskich naszych dzieci.

Na prośbę trenera publikujemy jego post z grupy laser:
Z przykrością informuję, że z dniem dzisiejszym rezygnuję z funkcji trenera sekcji Laser Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Siódemka. Zawodnikom dziękuje za współpracę.
Zarząd UKŻ „Siódemka”

Puchar Żubra 2018

Regaty żeglarskie „XVIII Puchar Żubra” zakończone, naszym zdaniem zakończone sukcesem sportowym i organizacyjnym klubu UKŻ 7 Białystok.
Dziękujemy naszym zawodnikom za wspaniałe współzawodnictwo, za świetne wyniki. Wszyscy poprawili swoje rezultaty w porównaniu do zeszłego roku.
Dziękujemy wszystkim trenerom za pomoc, opiekę nad dziećmi i słowa mobilizujące zawodników.
Dziękujemy sędziom za profesjonalne, bezpieczne i sprawne przeprowadzenie zawodów. W tych trudnych warunkach udało się rozegrać 5 wyścigów.
Dziękujemy rodzicom, którzy pomagali podczas regat (prace w porcie, na wodzie, przy grillu, w biurze regat, obsłudze foto, itd) oraz tym, którzy nie mogli być, ale wspierali nas dobrym słowem.
Dziękujemy wszystkim ekipom (zawodnikom, trenerom, rodzicom), które przyjechały do nas z innych miejscowości i krajów – gościć Was to sama przyjemność.
Dziękujemy sponsorom i wszystkim ludziom życzliwym, którzy wspierali te regaty. Czytaj dalej

Zmiana konta bankowego

Z uwagi na wysokie koszty obsługi konta bankowego w banku Citi Handlowy, Zarząd klubu zmienił konto bankowe na następujące:

Bank BGŻ BNP PARIBAS
08 1600 1462 1817 9526 3000 0001

W związku z powyższym proszę, aby od 01.01.2018 r. składki członkowskie oraz inne zobowiązania wobec klubu przekazywać na w/w konto.

Zarząd UKŻ „Siódemka”

Zaszufladkowano do kategorii ważne